Tarieven en vergoedingen

Vergoeding

Bel mij gerust als u vragen heeft over de vergoeding van de therapie, dan help ik u uitzoeken op welke vergoeding u recht heeft.

De geleverde zorg van Psychologiepraktijk Petra de Haan valt onder Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Om voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling in de Basis-GGZ in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.

Voor trajecten die starten in 2020 en 2021 heb ik géén contract afgesloten met VGZ (inclusief Univé, IZZ, IZA, Promovendum, National Academic, Besured) en CZ (inclusief OHRA en Nationale Nederlanden).

Ik heb in 2020 en 2021 wel contacten met Zilveren Kruis (inclusief alles wat daaronder valt zoals FBTO), Menzis (inclusief Anderzorg), DSW (inclusief o.a. Stad Holland en Ditzo), en VRZ (en alles wat daaronder valt).

Als er een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar worden de kosten van de behandeling door uw verzekeraar rechtstreeks aan Psychologiepraktijk Petra de Haan betaald. De kosten van de behandeling gaan wel eerst van uw eigen risico af (voor 2020 is dat minimaal 385 euro).

Als ik géén contact heb met uw zorgverzekeraar dan geldt dat de behandeling gedeeltelijk vergoed wordt en gedeeltelijk voor uw eigen rekening komt.  U krijgt aan het einde van de behandeling zelf de rekening. U kunt deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Psychologiepraktijk Petra de Haan voldoet aan alle eisen om (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen vanuit het basispakket. Heeft u een restitutiepolis? Dan krijgt u het volledige bedrag vergoed. Heeft u een naturapolis? Dan krijgt u 65-75% vergoed. Informeer voordat we beginnen bij uw zorgverzekering wat u vergoed krijgt. Dan weet u precies hoeveel u zelf nog moet bijbetalen. Als u hier niet uitkomt of vragen over heeft, help ik u graag. Neem hierover gerust contact op.

Ongeacht de polis die u heeft is er een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar wanneer u een behandeling ondergaat in de GGZ en voor vergoeding in aanmerking wilt komen.

Betaling geschiedt via een factuur die aan het eind van de gehele behandeling wordt verstuurd of overhandigd en binnen een maand betaald dient te worden. Deze factuur kan ook gebruikt worden om bij uw zorgverzekeraar te declareren.

Tarieven

In de GGZ is (wettelijk bepaald) geen tarief per zitting meer, maar één bedrag voor de gehele behandeling (productgroep), deze wordt achteraf gefactureerd. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en emailcontacten. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd. Bij psychologiepraktijk Petra de Haan kunt u terecht voor generalistische basis GGZ, er wordt gewerkt met de volgende productgroepen: Kort, Middel en Intensief.  Ik hanteer de NZA tarieven voor deze producten.

Duur van behandeling

Afhankelijk van de ernst van de klachten (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), de complexiteit (laag) en het beloop van de klachten, komt u in aanmerking voor een korte behandeling, een middellange behandeling of een intensieve behandeling. Dit wordt bepaald na het intakegesprek. Let op: sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg. Als dit op u van toepassing is zal dat met u na de intake worden besproken. De intake (maximaal twee gesprekken) wordt sowieso vergoed. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of wij kunnen u terugverwijzing voor begeleiding door uw huisarts/POH-GGZ. De prestatie Onvolledig Behandeltraject wordt in rekening gebracht indien:

– Geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden.
– Binnen een behandelinzet van 120 minuten vastgesteld wordt dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ.
– De behandeling vroegtijdig door de cliënt wordt afgebroken.

Onverzekerde prestatie

OZP/OVP niet basispakketzorg. Dit product is zorg die niet binnen het Basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Het betreft hier, bij uitzondering, een prijs per consult (45 min. gesprekstijd +15 min. administratietijd) en kost 95 euro per consult. Dit zijn kosten die voor uw eigen rekening komen.

Zorgverzekeraars hebben besloten om behandeling van bepaalde klachten, zoals aanpassingsstoornissen, partner-relatieproblematiek, werkgerelateerde problemen of rouw, niet langer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u zelf de kosten van deze behandeling moet betalen. Een diagnose die niet vergoed wordt, wordt ‘overig zorgproduct’ (OZP) genoemd.

No Show

Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer u mij niet persoonlijk aan de telefoon treft, kunt u mijn voicemail inspreken. Indien u de afspraak niet 24 uur van te voren af heeft gezegd, dan brengen wij een deel van de kosten in rekening bij u, namelijk 50 euro (no show tarief). Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering dus u dient deze rekening zelf te betalen.